INNE PLACÓWKI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Placówki, w których możesz szukać pomocy

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
   ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
   tel. 32 618-18-40
   www.mops.jaworzno.pl
 • Ognisko Wychowawcze
  ul. H. Sawickiej 2, 43-603 Jaworzno
  tel. 32 615-55-11
 • Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
  ul. Hetmańska 21, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 615-03-88, 615-04-22
 • Komenda Miejska Policji w Jaworznie
  ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 618-32-00
  www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
 • Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich
  ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 75-86-221
  www.jaworzno.sr.gov.pl
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jaworznie
  ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno
  - KURATORZY DS. DOROSŁYCH: tel. 32 75-86-261 fax. 32 75-86-288;
  - KURATORZY DS. NIELETNICH: tel. 32 75-86-253 fax. 32 75-86-290;
  www.jaworzno.sr.gov.pl
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno
  tel. 32 616-28-47
  www.ppp.jaworzno.edu.pl
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 618-17-79
  www.jaworzno.pl/nasze-miasto/ngo/gkrpa
 • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
  ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 616-36-55, 32 616-34-79 wew.43
  www.zlo.jaw.pl
 • Pedagodzy szkolni
  Pani Bożena Kozłowska - doradca metodyczny pedagogów szkolnych
  ul. Północna 9a, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 616-79-91