Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

ARTYKUŁY

Artykuły

Doświadczenie traumy i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka

Niektóre osoby spotykają w swoim życiu wydarzenia, które przekraczają ich możliwości oraz zdolności radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem. Są to tzw. wydarzenia traumatyczne.

Przykładem takich wydarzeń mogą być między innymi takie doświadczenia jak: gwałt, uczestnictwo w wojnie, napaść, porwanie, bycie ofiarą przemocy, udział w wypadku bądź katastrofie, tortury, kataklizmy żywiołowe.

24 września 2018
Czytaj więcej o: Doświadczenie traumy i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka

Zjawisko samookaleczania się

Obecnie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgłasza się coraz więcej młodych ludzi w związku z problemem samookaleczania się. Biorąc pod uwagę znaczną skalę tego zjawiska warto wiedzieć czym ono jest, jakie są jego podłoża oraz gdzie szukać pomocy.

 

24 września 2018
Czytaj więcej o: Zjawisko samookaleczania się

Interwencja kryzysowa w modelu poznawczo-behawioralnym

Na przestrzeni swojego życia, ludzie stykają się z rożnymi trudnymi zdarzeniami,
z których część może przerodzić się w kryzys. Zgodnie z koncepcją Lazarusa (za: Badura-Madej, 1999) kryzys następuje w sytuacji, w której człowiek ocenia spotykające go wydarzenia jako szczególnie niebezpieczne i nie znajduje sposobów ich rozwiązania. Z tej definicji wynika, że to nie obiektywne cechy trudnej sytuacji, ale raczej sposób, w jaki je postrzegamy, w największym stopniu określa czy mamy do czynienia z kryzysem. Interwencja kryzysowa jest formą wsparcia, której głównym celem jest pomoc jednostce w psychologicznym rozwiązaniu kryzysu oraz przywrócenie poziomu funkcjonowania człowieka co najmniej do stanu sprzed wystąpienia trudności (Dattilio, Freeman, 2007).

 

24 września 2018
Czytaj więcej o: Interwencja kryzysowa w modelu poznawczo-behawioralnym

Mistrz Sportu Na Wesoło VI-EDYCJA

W VI edycji „Mistrza sportu na wesoło” wzięły udział dzieci ze świetlicy „Cichy Kącik” prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, świetlicy "Pod Kolegiatą" oraz z Programu "Kompas". Tegorocznym założeniem akcji była integracja dzieci, uczenie zasad współpracy a także propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Mistrz Sportu Na Wesoło VI-EDYCJA

Nieoceniony sojusznik - ważna rola świadka przemocy

Przy okazji tragedii, które rozgrywają się na oczach innych osób, za ścianą ich mieszkań, powtarzają się pytania o to gdzie byli świadkowie, dlaczego nikt nie pomógł, nie zareagował? Często to bierni świadkowie, na równi ze sprawcą, są obciążani odpowiedzialnością za nieodwracalne tragedie.

Czytaj więcej o: Nieoceniony sojusznik - ważna rola świadka przemocy