Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Aktualności

Artykuły

Akademia Dobrego Rodzica - edycja 2024

Akademia Dobrego Rodzica - czyli spotkania dla rodziców i opiekunów, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko

 

8 lutego 2024
Czytaj więcej o: Akademia Dobrego Rodzica - edycja 2024

MISTRZ SPORTU NA WESOŁO 2022

Przejdź do - MISTRZ SPORTU NA WESOŁO 2022

1 października odbyła się XI edycja Mistrza Sportu na Wesoło organizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Dziękujemy Prezydentowi Miasta Jaworzna Pawłowi Silbertowi, Łukaszowi Kolarczykowi oraz GKRPA za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników akcji.

8 listopada 2022
Czytaj więcej o: MISTRZ SPORTU NA WESOŁO 2022

Mistrz Sportu na Wesoło 2020

Przejdź do - Mistrz Sportu na Wesoło 2020

Tegoroczna IX edycja Mistrz Sportu na Wesoło odbyła się pod hasłem „POMAGAMY INNYM”.

Dzieci i młodzież zdobywała punkty w różnych konkurencjach sportowych mających za zadnie propagowanie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzicom, koleżankom i kolegom oraz zwierzętom.
Jak w każdej edycji odbyła się konkurencja zespołowa w której wzięły udział dzieci i młodzież ze świetlicy „Cichy Kącki”, świetlicy „Pod Kolegiatą” oraz Ogniska Wychowawczego. W tym roku w każdej z wymienionych placówek dzieci i młodzież pod okiem swoich opiekunów wykonywały pracę plastyczną oraz rozmawiały w jaki sposób pomagać innym. Jury nagrodziło zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz opiekunów z każdej placówki.

Podsumowaniem akcji była zbiórka potrzebnych rzeczy dla kotów fundacji „Koty z Kociej”.

Dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się do akcji! Zapraszamy za rok.

27 października 2020

Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

Przejdź do - Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

W Jaworznie ruszyła realizacja projektu pod nazwą „Rozpoznaj, reaguj, pomóż” finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Projekt realizują wspólnie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie i Komenda Miejska Policji. Projekt ma charakter informacyjno – edukacyjny i jest przeznaczony dla wychowawców i nauczycieli z terenu naszego miasta, by zwiększyć ich praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów mogących służyć do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków. Głównym założeniem projektu jest kaskadowy proces edukacji osób dorosłych mających pod swoją opieką dzieci w celu wczesnej profilaktyki problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży. Pedagodzy i wychowawcy szkolni po odbyciu szkolenia realizowanego przez specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Komendy Miejskiej Policji otrzymają materiały do realizacji takiego szkolenia dla rodziców klas VI-VIII oraz uczniów szkół Ponadpodstawowych. Pedagodzy lub wychowawcy szkolni będą realizować takie szkolenia podczas wywiadówek z rodzicami. W ramach Projektu zakupione zostały walizki edukacyjne, które są już wykorzystywane podczas realizacji szkoleń dla pedagogów oraz będą wykorzystywane w kolejnych latach w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Walizki zostaną przekazane do Komendy Miejskiej Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skąd pedagodzy będą mogli je wypożyczyć do celów edukacji rodziców na terenie szkół.

 

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

II MIEJCE W KONKURSIE „SIECIAKI NA WAKACJACH W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI 2019”

Przejdź do - II MIEJCE W KONKURSIE „SIECIAKI NA WAKACJACH W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI 2019”

W dniu 20 września 2019 rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości 2019” organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Orange.
Świetlica „Cichy Kącik” zajęła w nim II miejsce za najlepiej zorganizowane warsztaty w ramach akcji.
Paczka z nagrodami dotarła

1 października 2019