Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

O nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr XVI/174/2007 r. z dnia 29.11.2007 roku. Otwarcie działalności Ośrodka nastąpiło 1 marca 2008 roku.

Ośrodek jest jednostką budżetową miasta Jaworzna i jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowejjest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

CELE

  1. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.

  2. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

  1. interwencja kryzysowa

  2. poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)

  3. udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)

  4. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii

  5. świetlica socjoterapeutyczna

  6. program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

JAK PRACUJEMY Z OSOBAMI, KTÓRE SIĘ DO NAS ZGŁASZAJĄ?

KADRA

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie pracują psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, pracownik socjalny, korzystamy również z pomocy terapeuty – specjalisty ds. leczenia uzależnień i prawnika. Na co dzień współpracujemy z wszystkimi instytucjami pomocowymi z terenu naszego miasta i z wieloma instytucjami z terenu województwa śląskiego. Dzięki współpracy osób z wielu instytucji możemy pomagać osobom/rodzinom uwzględniając nie tylko perspektywę psychologiczną kryzysu, ale także perspektywę środowiskową.

GODZINY PRACY

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie czynny jest:

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Pozostali specjaliści

Świetlica Socjoterapeutyczna *

Poniedziałek

7.00 – 19.00

 

13.00 - 18.00

Wtorek

7.00 – 19.00

dyżur terapeuty uzależnień

14.00- 19.00

 

13.00 – 18.00

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

15.00 – 19.00

 

Środa

7.00 – 19.00

Dyżur prawnika

16.15 – 20.15

13.00 – 18.00

Czwartek

7.00 – 19.00

 

13.00 – 18.00

Piątek

7.00 – 15.00

 

12.00 – 16.00

*Świetlica Socjoterapeutyczna jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

KONTAKT

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE

UL.JAGIELLOŃSKA 9

TEL: 32 6181977

e-mail:[email protected]

strona internetowa: www.oik.jaworzno.pl

Przyjmowanie stron

Kierownik lub Zastępca Kierownika przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

W poniedziałek w godzinach 10.00 – 11.00

Prosimy o wcześniejsze umówienie się osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie Ośrodka
– nr tel. 32 6181977