Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA!

Szanowni Państwo


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajnie środki dotyczące konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym
Od piątku, tj. 13 marca 2020 r. do odwołania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów


Z uwagi na bezpieczeństwo Interesantów Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w przypadku chęci uzyskania pomocy psychologa prosi o kontakt telefoniczny lub e-mail.

DANE TELEADRESOWE
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE
TELEFON: 32 6181977,
666832571
e-mail: [email protected]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z 15.09.2017 r.) z późn.zm.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późn.zm.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390).
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1982 nr 35 poz.230).

CELE

 • Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.
 • Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
 • udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ich lub ich bliskich (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc, wypadek komunikacyjny)
 • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów(nadużycia seksualne, uzależnienie)
 • w sytuacjach odbieranych, jako trudne psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
 • osobami doświadczającymi znacznego stresu i odczuwają przeciążenie z tego powodu,
 • osobami przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu.

Najnowsze aktualności

Informacja dla rodziców/opiekunów

Podajemy Państwu godziny otwarcia świetlicy:

9.04 (wtorek) 9:00 - 14:00
10 - 11.04 (środa - czwartek) 9:00 - 14:00
12.04 (piątek) Świetlica NIECZYNNA (szkolenie wychowawców)
13.04 (sobota) 10:00 - 13:00 - zapraszamy Państwa wraz  z dziećmi na rodzinne spotkanie WIELKANOCNE - będziemy robić palmy wielkanocne
15 - 18.04 (poniedziałek - czwartek) 9:00 - 14:00
19.04 (piątek) 9:00 - 12:00
22.04 (poniedziałek) ŚWIĘTO świetlica NIECZYNNA
23.04 (wtorek) 9:00 - 14:00
od 24.04 świetlica czynna tak jak zawsze tj. 13:00-18:00, pt. 12:00-16:00

 

 

9 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja dla rodziców/opiekunów

Ferie 2019

Powiększ zdjęcie

Był to czas zabawy, zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń i znajomości. Wśród zajęć zorganizowanych w trakcie ferii dzieci i młodzież doskonaliły swoją sprawność fizyczną. Mieli okazję pod okiem instruktora ulepszyć technikę gry w piłkę siatkową, ze świetlicą „Pod Kolegiatą” rozegrać turniej w „Dwa Ognie” a w parku trampolin spróbować powietrznych akrobacji. Na zaproszenie OHP w Jaworznie mieli okazję wykazać się swoja twórczością i kreatywnością. Powstały nietuzinkowe dzieła plastyczne oraz finezyjne kanapki. W trosce o bezpieczeństwo w trakcie ferii odbyło się spotkanie z panem dzielnicowym pn. „Bezpieczne ferie”. Oprócz tego w Muzeum Miasta Jaworzna dzieci i młodzież poznały tajniki uzbrojenia, stroju średniowiecznego oraz historię rodów i herbów. Mogli także spróbować swoich sił jako architekci i budować piękne drewniane konstrukcje z klocków Maple.

26 marca 2019
Czytaj więcej o: Ferie 2019

ABC wychowania i opieki nad dzieckiem

Akademia dobrego rodzica

10 lecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Powiększ zdjęcie

Nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma już 10 lat. Jesteśmy instytucją, która wspiera osoby w sytuacjach doświadczania przez nich kryzysu psychologicznego. Przez te wszystkie lata staraliśmy się jak najlepiej służyć mieszkańcom naszego miasta rozwijając naszą działalność, reagując na wszelkie nowe zagrożenia pojawiające się w społeczności lokalnej. Tą okazję postanowiliśmy uświetnić uroczystym Jubileuszem, na który zaprosiliśmy osobistości z terenu miasta na co dzień wspierające naszą działalność lub z nami współpracujące.

27 listopada 2018
Czytaj więcej o: 10 lecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie