Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA!

Szanowni Państwo


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajnie środki dotyczące konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym
Od piątku, tj. 13 marca 2020 r. do odwołania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów


Z uwagi na bezpieczeństwo Interesantów Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w przypadku chęci uzyskania pomocy psychologa prosi o kontakt telefoniczny lub e-mail.

DANE TELEADRESOWE
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE
TELEFON: 32 6181977,
666832571
e-mail: [email protected]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z 15.09.2017 r.) z późn.zm.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późn.zm.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390).
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1982 nr 35 poz.230).

CELE

 • Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.
 • Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
 • udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ich lub ich bliskich (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc, wypadek komunikacyjny)
 • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów(nadużycia seksualne, uzależnienie)
 • w sytuacjach odbieranych, jako trudne psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
 • osobami doświadczającymi znacznego stresu i odczuwają przeciążenie z tego powodu,
 • osobami przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu.

Najnowsze aktualności

Oferta pracy - Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje pracownika na stanowisko:

Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Wymagania:

Wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia i inne).

Komunikatywność i kreatywność. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, kursy i szkolenia związane z wychowaniem / nauczaniem mile widziane.

 

Obowiązki:

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych oraz sprawowanie opieki nad grupą dzieci.

2. Zapewnienie pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

3. Współpraca z rodzicami, opiekunami w celu zapewnienia dzieciom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

4. Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia.

 

Oferujemy:

Pracę na etat na podstawie umowy o pracę. Praca od października 2019. Godziny pracy 10:00 do 18:00

 

Kontakt:

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 32 6181977.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) proszę dostarczyć do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie ul. Jagiellońska 9 lub pocztą na powyższy adres do dnia 30 września 2019 r.

 

CV Wraz z dopiskiem:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko młodszy wychowawca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie moich danych jest dobrowolne.(Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. B, art. 7 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1)

17 września 2019
Czytaj więcej o: Oferta pracy - Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Spotkania grupy rozwoju osobistego dla kobiet z elementami arteterapii. „Zacznij od szacunku do siebie...”

Akademia Dobrego Rodzica

ABC wychowania i opieki nad dzieckiem

Sieciaki na wakacjach

Powiększ zdjęcie Akcja%20ulotkowa

W tym roku świetlica „Cichy Kącik” włączyła się do akcji

„Sieciaki na wakacjach”.

 

Po raz kolejny ruszyła akcja „Sieciaki na wakacjach”! Od 2006 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacja Orange organizują wakacyjną akcję edukacyjną, dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w sieci. Celem akcji jest edukacja w zakresie reagowania na zagrożenia w Internecie oraz możliwości ich unikania.

W tym roku Fundacja Orange rozpoczęła kampanię społeczną #jestnaswiecej. Warto uczyć dzieci i młodzież reagowania na hejt, aby takie zjawisko więcej się nie pojawiło. Pomarańczowa sznurówka wpleciona w but jest gestem sprzeciwu wobec hejtu
i solidarności z ofiarami negatywnych zjawisk w cyberprzestrzeni

 

 

6 września 2019
Czytaj więcej o: Sieciaki na wakacjach