Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA!

Szanowni Państwo


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajnie środki dotyczące konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym
Od piątku, tj. 13 marca 2020 r. do odwołania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów


Z uwagi na bezpieczeństwo Interesantów Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w przypadku chęci uzyskania pomocy psychologa prosi o kontakt telefoniczny lub e-mail.

DANE TELEADRESOWE
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE
TELEFON: 32 6181977,
666832571
e-mail: [email protected]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z 15.09.2017 r.) z późn.zm.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późn.zm.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390).
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1982 nr 35 poz.230).

CELE

 • Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.
 • Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
 • udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ich lub ich bliskich (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc, wypadek komunikacyjny)
 • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów(nadużycia seksualne, uzależnienie)
 • w sytuacjach odbieranych, jako trudne psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
 • osobami doświadczającymi znacznego stresu i odczuwają przeciążenie z tego powodu,
 • osobami przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu.

Najnowsze aktualności

WAKACJE ZE ŚWIETLICĄ „CICHY KĄCIK”

Powiększ zdjęcie Plakat

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku szkolnym na wakacje ze świetlicą „Cichy Kącik”

Zajęcia są bezpłatne. Zapisy przyjmujemy do 18 czerwca.

 

Informacje i zapisy:

tel. 608 163 335 lub 32 618 19 77 wew.16

16 maja 2021
Czytaj więcej o: WAKACJE ZE ŚWIETLICĄ „CICHY KĄCIK”

Zdalna aktywność świetlicy

Powiększ zdjęcie Pakiety%20plastyczne

W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COV-19 i brakiem możliwości organizowania zajęć stacjonarnych dzieci, młodzież oraz rodzice mogą korzystać z pomocy i wsparcia świetlicy „Cichy Kącik” w formie zdalnej.

Na portalu społecznościowym Facebook działa grupa zamknięta dla dzieci, młodzieży i rodziców korzystających z zajęć świetlicowych. Na grupie umieszczane są ważne informacje, zabawy oraz konkursy, w których uczestnicy mogą wygrać atrakcyjne nagrody.

W ramach działalności odbywają się także wirtualne spotkania z uczestnikami świetlicy, gdzie realizowane są zajęcia umożliwiające relaks i odpoczynek np. formie różnych gier. Jest to również czas na wspólne rozmowy.

Dla miłośników zajęć plastycznych przygotowywane są pakiety z materiałami do wykonania pracy plastycznej. Pakiety przekazywane są uczestnikom a wykonane prace może zobaczyć w galerii na Facebooku.

Na bieżąco pomagamy w odrabianiu lekcji i jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym
z rodzicami, służąc wsparciem pedagogicznym. Dodatkowo w ramach naszego wsparcia rodzice otrzymują cyklicznie wskazówki jak sobie radzić wychowawczo w sytuacjach trudnych w oparciu
o stworzony na tą potrzebę „Niezbędnik Rodzica”.

Na terenie świetlicy działa Stacja Świetlica „Cichy Kącik”, gdzie uczestnicy mogą wypożyczać gry planszowe, książki oraz wydrukować kolorowanki dla młodszych dzieci.

29 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zdalna aktywność świetlicy

Dzień Bezpiecznego Internetu

Powiększ zdjęcie Dzień%20bezpiecznego%20Internetu

9 lutego (wtorek)2021 świetlica Cichy Kącik włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

W tym roku na świetlicy akcja obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu trwała od 8 do 12 lutego.
W ramach zaplanowanych działań stworzone zostały przez wychowawców filmiki edukacyjne dla dzieci na podstawie własnych scenariuszy pn. „Internetowe przygody skarpetek” (filmiki dostępne są na zamkniętej grupie FB), quiz wiedzy o Internecie (z nagrodami) dla młodzieży, akcja informacyjna dla rodziców (zasady ekranowe, cyberprzemoc). Na zakończenie akcji każdy uczestnik otrzymał specjalnie przygotowany z tej okazji brylok - emotkę.

 

1 marca 2021
Czytaj więcej o: Dzień Bezpiecznego Internetu

Projekt Rodzinne Eko Święta

Powiększ zdjęcie Prace%20-%20Projekt%20Rodzinne%20Eko%20Święta

Projekt Rodzinne Eko Święta był doskonałą okazją na budowanie więzi rodzinnych, spędzenie czasu wolnego oraz formą nauki tradycji, rękodzieła i ekologii. Przygotowane rodzinne pakiety cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi mieli możliwość w sposób ciekawy i kreatywny przygotować się do Świat Bożego Narodzenia.

7 lutego 2021
Czytaj więcej o: Projekt Rodzinne Eko Święta

Mistrz Sportu na Wesoło 2020

Powiększ zdjęcie Mistrz%20Sportu%20na%20Wesoło%202020

Tegoroczna IX edycja Mistrz Sportu na Wesoło odbyła się pod hasłem „POMAGAMY INNYM”.

Dzieci i młodzież zdobywała punkty w różnych konkurencjach sportowych mających za zadnie propagowanie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzicom, koleżankom i kolegom oraz zwierzętom.
Jak w każdej edycji odbyła się konkurencja zespołowa w której wzięły udział dzieci i młodzież ze świetlicy „Cichy Kącki”, świetlicy „Pod Kolegiatą” oraz Ogniska Wychowawczego. W tym roku w każdej z wymienionych placówek dzieci i młodzież pod okiem swoich opiekunów wykonywały pracę plastyczną oraz rozmawiały w jaki sposób pomagać innym. Jury nagrodziło zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz opiekunów z każdej placówki.

Podsumowaniem akcji była zbiórka potrzebnych rzeczy dla kotów fundacji „Koty z Kociej”.

Dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się do akcji! Zapraszamy za rok.

27 października 2020
Czytaj więcej o: Mistrz Sportu na Wesoło 2020