Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA!

Szanowni Państwo


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajnie środki dotyczące konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym
Od piątku, tj. 13 marca 2020 r. do odwołania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów


Z uwagi na bezpieczeństwo Interesantów Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w przypadku chęci uzyskania pomocy psychologa prosi o kontakt telefoniczny lub e-mail.

DANE TELEADRESOWE
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE
TELEFON: 32 6181977,
666832571
e-mail: [email protected]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z 15.09.2017 r.) z późn.zm.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późn.zm.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390).
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1982 nr 35 poz.230).

CELE

 • Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.
 • Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
 • udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ich lub ich bliskich (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc, wypadek komunikacyjny)
 • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów(nadużycia seksualne, uzależnienie)
 • w sytuacjach odbieranych, jako trudne psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
 • osobami doświadczającymi znacznego stresu i odczuwają przeciążenie z tego powodu,
 • osobami przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu.

Najnowsze aktualności

Akademia Dobrego Rodzica

"BEST FRIENDS - PRZYJAŹŃ ZAMIAST HEJTU"

Powiększ zdjęcie Plakat

Projekt edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie przystąpili do realizacji projektu dla dzieci i młodzieży pn. "BEST FRIENDS - PRZYJAŹŃ ZAMIAST HEJTU". Głównym celem projektu jest poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania oraz zachęcenie do nawiązywania przyjaźni i budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, opartych na wzajemnym szacunku, życzliwości, zrozumieniu i wsparciu.

W projekcie uczestniczyły już dzieci i młodzież z Ogniska Wychowawczego, Świetlicy „Pod Kolegiatą oraz Świetlicy „Cichy Kącik” przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W ramach projektu organizatorzy przeprowadzili w w/w placówkach wielkoformatową grę edukacyjno-profilaktyczną "Best Friends”. Jest to zespołowa gra kooperacyjna, oparta na współpracy graczy i drużyn, w której wszyscy wspólnie wygrywają zdobywając wiedzę związaną
z hejtem - poznają sposoby jak sobie z nim poradzić oraz jak prawidłowo reagować na zjawisko hejtu. Gracze w trakcie rozgrywki nawiązują pozytywne relacje, dzięki którym pozyskują przyjaciół,
uczą się poprawnej komunikacji, kontaktu z własnymi emocjami, empatii, umiejętności rozwiązywania konfliktów, tolerancji i szacunku do siebie i innych, a także mają okazję spędzić ze sobą czas na wspólnej zabawie.

Dzieci i młodzież z zaproszonych placówek przystąpiła także do konkursu na plakat profilaktyczny o przyjaźni pod hasłem: "Przyjaźń to wsparcie. Przyjaźń to pomoc. Przyjaźń to zabawa". Głównym celem konkursu było wzbudzenie wśród uczestników refleksji nad przyjaźnią, ukazanie czym jest przyjaźń, uświadomienie wartości przyjaźni w życiu człowieka oraz przedstawienie cech prawdziwej przyjaźni i tego co ją buduje, a co ją niszczy.

Projekt „Best Friends. Przyjaźń zamiast hejtu” został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie

13 października 2021
Czytaj więcej o: "BEST FRIENDS - PRZYJAŹŃ ZAMIAST HEJTU"

Akademia Dobrego Rodzica

Dzień Pszczoły

Powiększ zdjęcie Dzień%20Pszczoły

Dziewiątego sierpnia na terenie Świetlicy „Cichy Kącik” dzieci i wychowawcy uczestniczyli w imprezie zorganizowanej z okazji „Wielkiego Dnia Pszczół” obchodzonego w Polsce 8 sierpnia. Gościem specjalnym był pszczelarz, który opowiedział dzieciom jak powstaje miód, co to taniec pszczeli oraz o znaczeniu pszczół w środowisku i w życiu człowieka. Podopieczni świetlicy słuchali gościa z wielkim zainteresowaniem. Chętnie zadawali pytania i brali udział w tworzeniu świec z węzy pszczelej. Dzieci miały okazję zobaczyć pszczołę, ul, przyrządy pszczelarza oraz przymierzyć jego strój. Podopieczni uczestniczyli w pamiątkowych zdjęciach. Odbyła się również degustacja trzech rodzajów miodu: lipowego, wielokwiatowego i rzepakowego. Na koniec wizyty czekała na dzieci i wychowawców słodka niespodzianka – każdy otrzymał w prezencie słoiczek miodu.

Podopieczni świetlicy wzięli także udział w zajęciach plastycznych (wykonywali pszczółki z rolek z papieru toaletowego) oraz bawili się naśladując dźwięki pszczół oraz ich zachowanie.

Zwieńczeniem całej imprezy była piniata z cukierkami, którą każde dziecko próbowało otworzyć za pomocą kija po uprzednim wykonaniu specjalnie do tego przygotowanych zadań.

27 września 2021
Czytaj więcej o: Dzień Pszczoły

DZIEŃ DZIECKA W KAJAKU Z FUNDACJĄ KAJAKOWĄ TOŁHAJ-GDK

Powiększ zdjęcie Dzień%20dziecka%20w%20kajaku

Czwartego czerwca dzieci wraz z rodzicami i wychowawcami ze Świetlicy „Cichy Kącik” wzięli udział w imprezie zorganizowanej nad zalewem Sosina „Dzień Dziecka w kajaku”. Zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Kajakową Tołhaj-GDK, gdzie od godziny dziesiątej czekało na dzieci mnóstwo atrakcji, wyścigi i konkursy. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na wodzie i techniką pływania w kajaku przez profesjonalnych instruktorów. Po omówieniu zasad odbyły się regaty kajakowe oraz rozegrały turnieje sportowe w których dzieci mogły sprawdzić swoje siły w rzucie piłką lekarską, lotkami do celu, strzelaniem goli, biegiem z wiosłem czy rzutem piłki do kosza. Zwieńczeniem wszystkich konkurencji było wręczenie pamiątkowych dyplomów, medali
i nagród.

20 lipca 2021
Czytaj więcej o: DZIEŃ DZIECKA W KAJAKU Z FUNDACJĄ KAJAKOWĄ TOŁHAJ-GDK