Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2019

W Jaworznie ruszyła realizacja projektu pod nazwą „Rozpoznaj, reaguj, pomóż” finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Projekt realizują wspólnie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie i Komenda Miejska Policji. Projekt ma charakter informacyjno – edukacyjny i jest przeznaczony dla wychowawców i nauczycieli z terenu naszego miasta, by zwiększyć ich praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów mogących służyć do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków. Głównym założeniem projektu jest kaskadowy proces edukacji osób dorosłych mających pod swoją opieką dzieci w celu wczesnej profilaktyki problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży. Pedagodzy i wychowawcy szkolni po odbyciu szkolenia realizowanego przez specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Komendy Miejskiej Policji otrzymają materiały do realizacji takiego szkolenia dla rodziców klas VI-VIII oraz uczniów szkół Ponadpodstawowych. Pedagodzy lub wychowawcy szkolni będą realizować takie szkolenia podczas wywiadówek z rodzicami. W ramach Projektu zakupione zostały walizki edukacyjne, które są już wykorzystywane podczas realizacji szkoleń dla pedagogów oraz będą wykorzystywane w kolejnych latach w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Walizki zostaną przekazane do Komendy Miejskiej Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skąd pedagodzy będą mogli je wypożyczyć do celów edukacji rodziców na terenie szkół.

 

Chcemy by po ukończeniu warsztatów z wykorzystaniem walizek profilaktycznych pedagodzy mieli praktyczną umiejętność rozpoznawania rodzajów narkotyków i innych substancji, którymi odurzają się nieletni oraz przedmiotów mogących służyć do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków. Rozpoznawanie zagrożenia używania substancji psychoaktywnych wśród nieletnich i wczesna interwencja może pomóc młodym ludziom w zatrzymaniu ich na drodze do ewentualnego uzależnienia. Przeszkolonych zostanie ponad 60 pedagogów ze wszystkich szkół w Jaworznie oraz przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie dodatkowo do szkolenia na prośbę Zespołu Lecznictwa Otwartego włączono również grupę higienistek szkolnych. Mamy nadzieję, że praktyczne umiejętności pedagogów i wychowawców szkół przełożą się na większe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach naszego miasta i pozwolą uchronić ich przed zażywaniem niebezpiecznych substancji, które mogą kosztować życie młodego człowieka.

Realizatorzy Projektu :

Barbara Obertyn

Dyrektor Ośrodka

Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

 

Monika Śliwińska

Młodszy aspirant

Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

 

Finansowanie Projektu: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie