INNE PLACÓWKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Placówki, w których możesz szukać pomocy

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
     ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
     tel. 32 618-18-40
     www.mops.jaworzno.pl
  • Ognisko Wychowawcze
    ul. H. Sawickiej 2, 43-603 Jaworzno
    tel. 32 615-55-11
  • Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
    ul. Hetmańska 21, 43-600 Jaworzno
    tel. 32 615-03-88, 615-04-22
  • Komenda Miejska Policji w Jaworznie
    ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno
    tel. 32 618-32-00
    www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
  • Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich
    ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno
    tel. 32 75-86-221
    www.jaworzno.sr.gov.pl
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jaworznie
    ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno
    - KURATORZY DS. DOROSŁYCH: tel. 32 75-86-261 fax. 32 75-86-288;
    - KURATORZY DS. NIELETNICH: tel. 32 75-86-253 fax. 32 75-86-290;
    www.jaworzno.sr.gov.pl
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
    ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno
    tel. 32 616-28-47
    www.ppp.jaworzno.edu.pl
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    ul. Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
    tel. 32 618-17-79
    www.jaworzno.pl/nasze-miasto/ngo/gkrpa
  • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
    ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
    tel. 32 616-36-55, 32 616-34-79 wew.43
    www.zlo.jaw.pl
  • Pedagodzy szkolni
    Pani Bożena Kozłowska - doradca metodyczny pedagogów szkolnych
    ul. Północna 9a, 43-600 Jaworzno
    tel. 32 616-79-91