O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr XVI/174/2007 r. z dnia 29.11.2007 roku. Otwarcie działalności Ośrodka nastąpiło 1 marca 2008 roku.

Ośrodek jest jednostką budżetową miasta Jaworzna i jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

Cele:

 1. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
 2. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zadania:

 • Ustalenie źródeł kryzysu klienta.
 • Określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu.
 • Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
 • Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację.
 • Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc.
 • Stała współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
 • Zapewnienie schronienia dla matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, kobiet w ciąży, osób doznających przemocy oraz osób bezdomnych – mieszkańców Jaworzna, którzy przeszli już etap socjalizacji w ośrodkach wsparcia – noclegowniach miejskich i rokują nadzieję na usamodzielnienie.
 • Diagnoza osób zagrożonych uzależnieniem lub będących uzależnionych od narkotyków, motywowanie do podjęcia leczenia.


Usługi Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie


Usługi Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie realizowane są przez następujące formy działania:

 • Interwencja Kryzysowa, Pomoc Specjalistyczna: psychologiczna, pedagogiczna i prawna.
 • Pomoc rodzinie - Poradnictwo Specjalistyczne – współpraca z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działań na rzecz pomocy rodzinie.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prowadzenie procedury Niebieska Karta.
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii.
 • Prowadzenie Mieszkań Chronionych dla samotnych Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi, Kobiet w Ciąży, Osób Dotkniętych Przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej oraz Osób Bezdomnych – mieszkańców Jaworzna, którzy przeszli już etap socjalizacji w ośrodkach wsparcia – noclegowniach miejskich i rokują nadzieję na usamodzielnienie.


Specjaliści i pracownicy OIK Jaworzno


Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej liczy 10 osób. Ze względu na specyfikę pracy konieczna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin, gdyż profesjonalna pomoc osobom w kryzysie wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Dlatego w skład kadry wchodzą:

 • psycholodzy,
 • terapeuci,
 • pedagodzy,
 • pracownik socjalny,
 • terapeuta uzależnień,
 • prawnik.


Pracę specjalistów nadzoruje Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie pani Barbara Obertyn. Stanowisko Zastępcy Dyrektora - a zarazem Głównego Księgowego - piastuje Małgorzata Paluch.

Ośrodek świadczy bezpłatną i anonimową pomoc. Naszych klientów nie obowiązuje żadne skierowanie. W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

 

Grafik pracy

UWAGA! Porady specjalistów są BEZPŁATNE.
Specjalista Godziny przyjęć
Imię i nazwisko Specjalizacja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 mgr Edyta Jamróz  pedagog    Główny Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Koordynator  11.00-16.30, 16.30-19.00 MCH  11.00 - 19.00  07.00 - 15.00  7.00 - 15.00 7.00 - 15.00 
mgr Katarzyna Kotulska  pedagog    Główny Specjalista ds. Pomocy Rodzinie - Koordynator  11.00 - 19.00   10.00 - 18.00 7.00 - 15.00  7.00 - 15.00  7.00 - 15.00 
mgr Natalia Prostak  psycholog, psychoterapeuta - Psycholog  07.00 - 15.00   07.00 - 15.00  11.00 - 19.00 11.00 - 19.00  07.00 - 15.00 
mgr Joanna Beker  psycholog, psychoterapeuta - Psycholog  13.00 - 19.00   - 13.00 - 19.00  07.00 - 14.00   07.00 - 14.00
 mgr Marta Piekarska Psycholog
Terapeuta 7.00 - 15.00  11.00 - 19.00  7.00 - 15.00  11.00 - 19.00  7.00 - 15.00 
mgr Małgorzata Uryga  Pedagog Pedagog  11.00-16.30,
16.30-19.00 MCH 
 7.00 - 15.00 7.00 - 15.00   11.00 - 19.00 7.00 - 15.00 
mgr Teresa Zawodnik
Pedagog 
Pedagog  11.00-16.30, 16.30-19.00 MCH   7.00 - 15.00  11.00 - 19.00 7.00 - 15.00  7.00 - 15.00 
mgr Magdalena Soliman
pedagog pracownik socjalny
Pracownik socjalny  7.00 - 15.00   11.00 - 19.00  7.00 - 15.00 11.00-14.00
14.00-19.00MCH 
7.00 - 15.00 
mgr Krzysztof Lesz
pedagog, terapeuta uzależnień 
Terapeuta Uzależnień  14.00 - 19.00   14.00 - 19.00 - -  -
mgr Artur Dzikowski
prawnik 
Radca Prawny      16.15 - 20.15     

 

Zobacz grafik pracy naszych specjalistów.