Grupy Socjoterapeutyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, w ramach wykonywanej działalności, prowadzi grupy socjoterapeutyczne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na I piętrze budynku.


Kadra
    mgr Katarzyna Kotulska - główny specjalista ds. pracy z rodziną – koordynator
    mgr Wioletta Wójcicka - wychowawca – grupa najstarsza
    mgr Grzegorz Kompert - wychowawca – grupa średnia
    mgr Małgorzata Filipiak - wychowawca – grupa najmłodsza


Harmonogram zajęć

DZIEŃ TYGODNIA    GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK 13:00-16:00 Odrabianie lekcji
Zajęcia ciche uczestników świetlicy
Zajęcia komputerowe
Gry i zabawy świetlicowe
16:00-17:15  Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży 
 17:15-17:50 Rozwijanie swoich pasji i zainteresowań 
   WTOREK  13:00-16:00   Odrabianie lekcji 
Zajęcia ciche uczestników świetlicy 
Zajęcia komputerowe 
Gry i zabawy świetlicowe
16:00-17.15 Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
17.15-17.50 Rozwijanie swoich pasji i zainteresowań
ŚRODA 13:00-16:00 Odrabianie lekcji
Zajęcia ciche uczestników świetlicy
Zajęcia komputerowe
Gry i zabawy świetlicowe
16:00-17:15 Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
17:15-17.50 Rozwijanie swoich pasji i zainteresowań
CZWARTEK 13:00-16:00 Odrabianie lekcji
Zajęcia ciche uczestników świetlicy
Zajęcia komputerowe
Gry i zabawy świetlicowe
16:00-16:30 Społeczność świetlicowa
16:30-17:50 Zajęcia socjoterapeutyczne w grupach
PIĄTEK  12:00-14.30  Zajęcia edukacyjno - wyrównawcze dla osób zainteresowanych
Zajęcia ciche uczestników 
 14.30-15.50  Zajęcia zorganizowane przez wychowawców

  W ramach dni otwartych odbywają się cykliczne "Spotkania z ciekawymi osobami"

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY FINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAWORZNIE