ARTYKUŁY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Współczesna rodzina

Rodzina to podstawowa grupa społeczna, istniejąca powszechnie od najdawniejszych czasów. Współcześnie jest ona rozumiana jako podstawowa komórka wychowawcza, „oparta na więzi biologicznej między rodzicami a wszystkimi dziećmi, która odznacza się pozytywną atmosferą współżycia, spójnością wzajemnych stosunków dzięki ich ukierunkowaniu na zaspokojenie potrzeb i aspiracji wszystkich jej członków, w szczególności na wychowanie i wykształcenie dzieci” (E. Dzikowicz za: H. Cudak, A. Titkow).

Czytaj więcej o: Współczesna rodzina

Wsparcie rodziny i środowiska lokalnego w sytuacjach kryzysowych

Rodzina jest pierwszym środowiskiem życia człowieka. W środowisku rodzinnym tkwią największe możliwości wszechstronnego rozwoju człowieka. Jest wspólnotą, która wywiera ogromny wpływ na jego osobowość i daje mu możliwość indywidualnego rozwoju.

Czytaj więcej o: Wsparcie rodziny i środowiska lokalnego w sytuacjach kryzysowych