Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

ARTYKUŁY

Artykuły

Mistrz Sportu Na Wesoło VI-EDYCJA

W VI edycji „Mistrza sportu na wesoło” wzięły udział dzieci ze świetlicy „Cichy Kącik” prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, świetlicy "Pod Kolegiatą" oraz z Programu "Kompas". Tegorocznym założeniem akcji była integracja dzieci, uczenie zasad współpracy a także propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Mistrz Sportu Na Wesoło VI-EDYCJA

Nieoceniony sojusznik - ważna rola świadka przemocy

Przy okazji tragedii, które rozgrywają się na oczach innych osób, za ścianą ich mieszkań, powtarzają się pytania o to gdzie byli świadkowie, dlaczego nikt nie pomógł, nie zareagował? Często to bierni świadkowie, na równi ze sprawcą, są obciążani odpowiedzialnością za nieodwracalne tragedie.

Czytaj więcej o: Nieoceniony sojusznik - ważna rola świadka przemocy

Współczesna rodzina

Rodzina to podstawowa grupa społeczna, istniejąca powszechnie od najdawniejszych czasów. Współcześnie jest ona rozumiana jako podstawowa komórka wychowawcza, „oparta na więzi biologicznej między rodzicami a wszystkimi dziećmi, która odznacza się pozytywną atmosferą współżycia, spójnością wzajemnych stosunków dzięki ich ukierunkowaniu na zaspokojenie potrzeb i aspiracji wszystkich jej członków, w szczególności na wychowanie i wykształcenie dzieci” (E. Dzikowicz za: H. Cudak, A. Titkow).

Czytaj więcej o: Współczesna rodzina

Wsparcie rodziny i środowiska lokalnego w sytuacjach kryzysowych

Rodzina jest pierwszym środowiskiem życia człowieka. W środowisku rodzinnym tkwią największe możliwości wszechstronnego rozwoju człowieka. Jest wspólnotą, która wywiera ogromny wpływ na jego osobowość i daje mu możliwość indywidualnego rozwoju.

Czytaj więcej o: Wsparcie rodziny i środowiska lokalnego w sytuacjach kryzysowych