Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Mistrz Sportu na Wesoło 2020

Przejdź do - Mistrz Sportu na Wesoło 2020

Tegoroczna IX edycja Mistrz Sportu na Wesoło odbyła się pod hasłem „POMAGAMY INNYM”.

Dzieci i młodzież zdobywała punkty w różnych konkurencjach sportowych mających za zadnie propagowanie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzicom, koleżankom i kolegom oraz zwierzętom.
Jak w każdej edycji odbyła się konkurencja zespołowa w której wzięły udział dzieci i młodzież ze świetlicy „Cichy Kącki”, świetlicy „Pod Kolegiatą” oraz Ogniska Wychowawczego. W tym roku w każdej z wymienionych placówek dzieci i młodzież pod okiem swoich opiekunów wykonywały pracę plastyczną oraz rozmawiały w jaki sposób pomagać innym. Jury nagrodziło zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz opiekunów z każdej placówki.

Podsumowaniem akcji była zbiórka potrzebnych rzeczy dla kotów fundacji „Koty z Kociej”.

Dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się do akcji! Zapraszamy za rok.

27 października 2020

Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

Przejdź do - Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

W Jaworznie ruszyła realizacja projektu pod nazwą „Rozpoznaj, reaguj, pomóż” finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Projekt realizują wspólnie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie i Komenda Miejska Policji. Projekt ma charakter informacyjno – edukacyjny i jest przeznaczony dla wychowawców i nauczycieli z terenu naszego miasta, by zwiększyć ich praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów mogących służyć do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków. Głównym założeniem projektu jest kaskadowy proces edukacji osób dorosłych mających pod swoją opieką dzieci w celu wczesnej profilaktyki problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży. Pedagodzy i wychowawcy szkolni po odbyciu szkolenia realizowanego przez specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Komendy Miejskiej Policji otrzymają materiały do realizacji takiego szkolenia dla rodziców klas VI-VIII oraz uczniów szkół Ponadpodstawowych. Pedagodzy lub wychowawcy szkolni będą realizować takie szkolenia podczas wywiadówek z rodzicami. W ramach Projektu zakupione zostały walizki edukacyjne, które są już wykorzystywane podczas realizacji szkoleń dla pedagogów oraz będą wykorzystywane w kolejnych latach w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Walizki zostaną przekazane do Komendy Miejskiej Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skąd pedagodzy będą mogli je wypożyczyć do celów edukacji rodziców na terenie szkół.

 

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

II MIEJCE W KONKURSIE „SIECIAKI NA WAKACJACH W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI 2019”

Przejdź do - II MIEJCE W KONKURSIE „SIECIAKI NA WAKACJACH W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI 2019”

W dniu 20 września 2019 rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości 2019” organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Orange.
Świetlica „Cichy Kącik” zajęła w nim II miejsce za najlepiej zorganizowane warsztaty w ramach akcji.
Paczka z nagrodami dotarła

1 października 2019

1 października - Europejski Dzień Walki z Depresją

Depresja to choroba, z którą zmaga się obecnie coraz więcej osób. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) znajduje się na czwartym miejscu wśród najczęściej występujących chorób na świecie, a w roku 2020 osiągnie 2 miejsce w rankingu, zaraz po chorobach układu krążenia.

27 września 2019
Czytaj więcej o: 1 października - Europejski Dzień Walki z Depresją

Oferta pracy - Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje pracownika na stanowisko:

Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Wymagania:

Wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia i inne).

Komunikatywność i kreatywność. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, kursy i szkolenia związane z wychowaniem / nauczaniem mile widziane.

 

Obowiązki:

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych oraz sprawowanie opieki nad grupą dzieci.

2. Zapewnienie pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

3. Współpraca z rodzicami, opiekunami w celu zapewnienia dzieciom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

4. Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia.

 

Oferujemy:

Pracę na etat na podstawie umowy o pracę. Praca od października 2019. Godziny pracy 10:00 do 18:00

 

Kontakt:

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 32 6181977.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) proszę dostarczyć do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie ul. Jagiellońska 9 lub pocztą na powyższy adres do dnia 30 września 2019 r.

 

CV Wraz z dopiskiem:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko młodszy wychowawca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie moich danych jest dobrowolne.(Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. B, art. 7 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1)

17 września 2019