Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA!

Szanowni Państwo


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajnie środki dotyczące konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym
Od piątku, tj. 13 marca 2020 r. do odwołania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów


Z uwagi na bezpieczeństwo Interesantów Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w przypadku chęci uzyskania pomocy psychologa prosi o kontakt telefoniczny lub e-mail.

DANE TELEADRESOWE
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE
TELEFON: 32 6181977,
666832571
e-mail: oik@oik.jaworzno.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z 15.09.2017 r.) z późn.zm.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późn.zm.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390).
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1982 nr 35 poz.230).

CELE

 • Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.
 • Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
 • udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ich lub ich bliskich (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc, wypadek komunikacyjny)
 • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów(nadużycia seksualne, uzależnienie)
 • w sytuacjach odbieranych, jako trudne psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
 • osobami doświadczającymi znacznego stresu i odczuwają przeciążenie z tego powodu,
 • osobami przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu.

Najnowsze aktualności

Dzień Bezpiecznego Internetu

Powiększ zdjęcie Dzień%20bezpiecznego%20Internetu

9 lutego (wtorek)2021 świetlica Cichy Kącik włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

W tym roku na świetlicy akcja obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu trwała od 8 do 12 lutego.
W ramach zaplanowanych działań stworzone zostały przez wychowawców filmiki edukacyjne dla dzieci na podstawie własnych scenariuszy pn. „Internetowe przygody skarpetek” (filmiki dostępne są na zamkniętej grupie FB), quiz wiedzy o Internecie (z nagrodami) dla młodzieży, akcja informacyjna dla rodziców (zasady ekranowe, cyberprzemoc). Na zakończenie akcji każdy uczestnik otrzymał specjalnie przygotowany z tej okazji brylok - emotkę.

 

1 marca 2021
Czytaj więcej o: Dzień Bezpiecznego Internetu

Projekt Rodzinne Eko Święta

Powiększ zdjęcie Prace%20-%20Projekt%20Rodzinne%20Eko%20Święta

Projekt Rodzinne Eko Święta był doskonałą okazją na budowanie więzi rodzinnych, spędzenie czasu wolnego oraz formą nauki tradycji, rękodzieła i ekologii. Przygotowane rodzinne pakiety cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi mieli możliwość w sposób ciekawy i kreatywny przygotować się do Świat Bożego Narodzenia.

7 lutego 2021
Czytaj więcej o: Projekt Rodzinne Eko Święta

Mistrz Sportu na Wesoło 2020

Powiększ zdjęcie Mistrz%20Sportu%20na%20Wesoło%202020

Tegoroczna IX edycja Mistrz Sportu na Wesoło odbyła się pod hasłem „POMAGAMY INNYM”.

Dzieci i młodzież zdobywała punkty w różnych konkurencjach sportowych mających za zadnie propagowanie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzicom, koleżankom i kolegom oraz zwierzętom.
Jak w każdej edycji odbyła się konkurencja zespołowa w której wzięły udział dzieci i młodzież ze świetlicy „Cichy Kącki”, świetlicy „Pod Kolegiatą” oraz Ogniska Wychowawczego. W tym roku w każdej z wymienionych placówek dzieci i młodzież pod okiem swoich opiekunów wykonywały pracę plastyczną oraz rozmawiały w jaki sposób pomagać innym. Jury nagrodziło zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz opiekunów z każdej placówki.

Podsumowaniem akcji była zbiórka potrzebnych rzeczy dla kotów fundacji „Koty z Kociej”.

Dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się do akcji! Zapraszamy za rok.

27 października 2020
Czytaj więcej o: Mistrz Sportu na Wesoło 2020

Zmysłowe wakacje ze świetlicą

Powiększ zdjęcie Zmysłowe%20wakacje%20ze%20świetlicą

Zmysłowe wakacje ze świetlicą to zabawy sensoryczne z wykorzystaniem różnych materiałów dostępnych w każdej kuchni. Na zajęciach „W krainie zmysłów” dzieci doskonaliły swoje zmysły przez dotyk, słuch, węch, wzrok oraz budowały wzajemne zaufanie i komunikację w grupie.

Zapraszamy do galerii

24 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zmysłowe wakacje ze świetlicą

Wirtualne majowe spotkania

Powiększ zdjęcie Galeria%20-%20eksperymenty

Pomimo aktualnej sytuacji udaje nam się zrealizować różne pomysły z dziećmi i ich rodzicami. Majowe
efekty naszej pracy znajdują się w galerii.

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Wirtualne majowe spotkania